ปิด จันทร์ - อังคาร

โครงการยูนิค

CO_PR_Template

 

กลุ่มยูนิค
กรุงเทพ

European Union National Institutes for Culture (EUNIC) เป็นเครือข่ายของสถาบันทางวัฒนธรรมแห่งชาติสมาชิกแห่งชาติยุโรป ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกได้ร่วมมือกันเป็น ‘คลัสเตอร์’ ซึ่งหมายถึง เราร่วมกันทำงานในประเ็นหลักเดียวกันและโครงการเดียวกัน  สถาบันแห่งยุโรปและสถานฑูตที่เข้าร่วมในโครงการนี้ในกรุงเทพ ได้แก่ สถานเอกอักคราชฑูตฝรั่งเศส และสถาบัน Alliance française, สถาบัน British Council, สถาบัน Camoes Institute, สถานฑูตออสเตรีย, อิตาลี, โปแลนด์, สเปน และ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย.

โครงการ

นักศึกษา 8 คนจากยุโรป มาเยือนกรุงเทพ และเข้าร่วมปฎิบัติการเวิร์คช้อปกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติศิลปากร 8 คน เป็นระยะเวลาอบรม 15 วัน. โดยแต่ละประเทศจะนำเสนออัตลักษณ์ของตน นักศึกษาจะถูกคัดเลือกมาและอบรมโดย มานิต ศรีวานิชภูมิ ช่างภาพ และอ.เกเบรียล กาเมอแลง อาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติศิลปากร โดยนักเรียนจากยุโรปจะจับคู่กับนักเรียนไทย ในแต่ละทีมจะทำงานร่วมกัน ซึ่งจะผลิตชิ้นงานซีรี่ย์ภาพถ่ายในหัวข้อที่กำหนดให้ โดยหัวข้อจะประกาศในวันแรกของการอบรม.

นิทรรศการ
เมื่อจบการอบรม ชิ้นงานจะติดตั้งแสดงอยู่ที่แกลเลอรี่โอเอซิส โดยเปิดแสดงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 18.00 น. และในวันที่ 9 พฤศจิกายน จัดแสดงงานที่สถาบันเกอเธ่ และแสดงที่ Alliance française เพื่อฉลองครบรอบสามสิบปีของการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลิน.

ความมุ่งหมาย

จุดประสงค์ในการจัดงานนี้ คือ การมุ่งหมายให้สมาชิกยูนิคได้พัฒนางานร่วมกันอย่างยั่งยืนในหัวข้อของศิลปะ นอกจากนี้ยังประสานการทำงานของนักศึกษาไทยและยุโรป  ให้ทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วย.

 

 

 

E2