ปิด จันทร์ - อังคาร

มูลนิธิซิเนม่าอเอซิ

 

……….อาจพูดได้ว่า เชคสเปียร์เป็นผู้สร้างบ้านหลังนี้   ด้วยในปี ๒๕๕๕ รัฐบาลไทย ภายใต้นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  ออกคำสั่งห้ามฉายหนังผีไทยเรื่อง ‘เชคสเปียร์ต้องตาย’ ซึ่งแปลจากบทละคร’แมคเบ็ธ’ ของ วิลเลียม เชคสเปียร์   โดยข้อหาเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศชาติ   นักทำหนังเรื่องดังกล่าวบันทึกการต่อสู้ปลดปล่อยภาพยนตร์ของเขาในหนังสารคดีเรื่อง ‘เซ็นเซอร์ต้องตาย’  ซึ่งสร้างประวัติศาสตร์เบิกทางให้หนังสารคดีโดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องผ่านการพิจารณาโดยกองเซ็นเซอร์   เพราะ “สร้างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง” ตามมาตรา ๒๗ (๑)  อย่างไรก็ตาม  ‘เซ็นเซอร์ต้องตาย’  ยังคงออกฉายไม่ได้อยู่ดี   เพราะกองเซ็นเซอร์อ้างว่าจะฟ้องร้องโรงภาพยนตร์ใดๆ ที่ฉายหนังเรื่องนี้   ดังนั้น  เพื่อหาทางออกจากวงกตปีศาจ   นักทำหนังเรื่องดังกล่าวจึงก่อตั้งมูลนิธิซิเนม่าโอเอซิส  เพื่อก่อสร้างและดำเนินการพื้นที่จัดฉายภาพยนตร์และแสดงงานศิลปะ  โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้ :

 

–   เพื่อส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออกและการสร้างสรรค์อย่างจริงใจ  จริงจัง  และสร้างสรรค์

–   เพื่อส่งเสริมและยกย่องภาพยนตร์, นักทำหนัง และศิลปินแขนงอื่นที่ถูกกดขี่และหลงลืม

–  เพื่อนำกลับมาซึ่งการเสพสุขในศิลปะ  และความเอิบอิ่มในการร่วมชมภาพยนตร์กับชุมชน  โดยหวัง ที่จะเสริมสร้างภูมิต้านทานทางวัฒนธรรมและจิตใจแก่สาธารณชนทุกวัย  ท่ามกลางกระแสอันท่วมท้นของลัทธิบริโภคนิยมและโลกาภิวัตน์  ที่ลดทอนคุณค่าในความเป็นมนุษย์

–  เพื่อส่งเสริมภาพยนตร์และผลงานศิลปะแขนงอื่น  ที่บันดาลใจให้เกิดความอดทนทางวัฒนธรรม  ความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์  ความละเอียดอ่อนทางอารมณ์และจิตวิญญาณ  ทั้งในโลกและสังคมไทย

–  เพื่อจุดประกายให้เกิดบทสนทนาที่มีคุณประโยชน์  ในประเด็นของเสรีภาพในการแสดงออกและการสร้างสรรค์  และประเด็นเกี่ยวเนื่อง เช่น บทบาทของจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์  และโฆษณาชวนเชื่อ

–  เพื่อร่วมมือกับองค์กรทางศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ  ในการเยียวยารักษาและเติมพลังให้แก่โลกศิลปะในประเทศไทย

 

 

Khunying Nueang-Burinavaraj

คุณหญิงเนื่องบุรีนวราษฐ์

 

……….ที่ตั้งกลางเมืองนี้เป็นไปได้เพราะการมองการณ์ไกลของ เนื่อง  สิงหเสนี  (คุณหญิงเนื่องบุรีนวราษฐ์) ผู้ที่ได้เก็บหอมรอมริบจากการขายเครื่องสำอางผลิตเอง  มาซื้อที่ดินตรงนี้ในราคา ๒ บาท ต่อตารางวาก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒  เมื่อสุขุมวิทยังเป็นคลองที่ไหลผ่านเรือกสวนไร่นา  มูลนิธินี้ตั้งนามว่าโอเอซิส  เพื่อเป็นเกียรติแก่บึงศักดิสิทธิ์ที่เคยครอบคลุมสุขุมวิทซอย ๔๓  โดยที่ขณะนี้เหลือเพียงตาน้ำขนาดเล็ก  ล้อมรอบด้วยต้นตาล  ในสวนหลัง ซิเนม่า โอเอซิส