ปิด จันทร์ - อังคาร

ประกาศเลื่อนเปิดทำการ

 

ประกาศเลื่อนเปิดทำการ  ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดโลกาวินาศ

 

วิกฤตโรคระบาดโควิด – 19  ทำให้ไม่สามารถคาดการณ์หรือวางแผนอนาคตด้วยความมั่นคงได้

ซิเนม่าโอเอซิส  ปิดดำเนินการตั้งแต่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา  ถึงแม้คำสั่งล็อคดาวน์โรงภาพยนตร์จะยกเลิกไปแล้วเมื่อ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา  มูลนิธิซิเนม่าโอเอซิส ตัดสินใจที่จะยังไม่เปิดจนปลายปี 2563  หรือต้นปี 2564  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสถานการณ์โรคระบาดโดยรวมทั้งโลก

ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจ  ความเข้าใจ  และการสนับสนุนที่ดีเสมอมา

 

ขออภัยอย่างยิ่งด้วยความจริงใจ

มูลนิธิซิเนม่าโอเอซิส

 

CO_PPReopening-FB Post