ปิด จันทร์ - อังคาร

มหัศจรรย์หนังพี้ 2565

ทำไมมหัศจรรย์หนังพี้

 
หนังพี้คืออะไร?
 
นั่นคือคำถามแห่งวัน ขณะที่เรานั่งเรียงดูหนังที่ส่งมาทั้งหมด  คำตอบไม่ใช่แค่วิกฤตหนุ่มเซอร์
หรือ ภาพจิตหลอนและบทสนทนาที่แปลกแยก แล้วเราก็เข้าใจว่า สิ่งที่ทำให้หนังเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เป็นหนังพี้ คือ มิติของความเป็นจริง  การเฝ้าสังเกตการณ์จากระยะห่างๆ

จะเรียกว่าการปล่อยวางแบบเซนก็ได้

เราอาจไม่เห็นกัญชาบนจอในหนังทุกเรื่อง หรือมีเนื้อหาเกี่ยวข้องวัฒนธรรมกัญชาชน

แต่สิ่งที่ทุกเรื่องมีเหมือนกันหมดคือ รสชาติและมิติของสัจธรรมกัญชา
(ซึ่งสามารถทำให้ผู้ป่วยมะเร็ง บางรายถึงกับไม่ชอบ เพราะหาว่ามันดลใจให้ยอมรับความจริง
ในการเกิดแก่เจ็บตาย)
สาระสำคัญก็คือ : หากว่ามิติความเป็นจริงตามบรรทัดฐานของโลการ่วมสมัย
อันเต็มไปด้วยการทิ่มแทงกันด้วยความจริงที่บิดเบือนนั้นกำลังเสียสติอย่างเห็น
ได้ชัด เหล่าศิลปิน นักทำหนัง และคอหนัง ก็ย่อมมีสิทธิ – ที่จริงต้องว่ามีหน้าที่ปฏิบัติธรรม

– ในการกัดเซาะ หรือแม้กระทั่งปาภาพลวงตาสุดทนุถนอมนั้นลงกับพื้นให้แตกเป็นเสี่ยงๆ

รักคือคำตอบทุกสิ่ง

ดร.อลิศ  กินเห็ด
ผู้จัดโปรแกรม
มหัศจรรย์หนังพี้ที่ซิเนม่าโอเอซิส

_____________________________________________________________

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน

14 หนังยาว

>> https://www.facebook.com/cinemaoasis.bk/posts/pfbid02f3XJLx77UKMJHxKXF2vMVahk5vpRYi3mzUoZHVzMdyGYkHL4gdwfZDY3JXma4MFHl

7 โปรแกรมหนังสั้น

>>https://www.facebook.com/cinemaoasis.bk/posts/pfbid0v7kXAXfAW3MioBcQ3WKHJnMxnaawuNE5L2285c3J2JQgpM41xaoicEvKWKjjFSDjl

ตารางฉาย

>>ttps://www.facebook.com/cinemaoasis.bk/posts/pfbid03XAbpeBAHP67NYo1jp3QYJ1mbX6h2jz1s7FNh2ZNfGZE5YAy9K1R4fK1wmHWreXPl

__________________________________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :

096 112 2601

Facebook : Cinema Oasis

__________________________________________________________

Foundation Cinema Oasis 

4 Sukhumvit 43  Bangkok 10110  Thailand

>>> https://goo.gl/maps/CN1Sx3WBDrGBuUuD7

เดิน 5 นาทีจาก BTS พร้อมพงษ์

__________________________________________________________

 

Thusday 10 November 2022

12:00 – Shorts 1: Deeper (108 mins)

14:00 – Shorts 2: Haunted (102 mins)

16:30 – Red Carpet arrivals for

17:00 – The Meistro (100 mins)

             With Q & A

19:00 – Weed People (95 mins)

21:00 – Sister Tempest (121 mins)

OPEN AIR Screenings in Atrium Post-Sunset: FREE!

18:00 – Shorts 3: Cannabis Culture (113 mins)

20:00 – Da Big Zip (90 mins)

21:30 – The Secret Cup (80 mins)

Friday 11 November 2022

12:00 – Shorts 2: Haunted (102 mins)

14:00 – Shorts 4: Of Death & World Peace, Man (137 mins)

17:00 – Shocking Marriage (99 mins)

19:00 – Space Birth 2 (94 mins)

              preceded by Space Cruise of Eternal Night (28 mins)

                  with Q & A

21:30 – Troubled Minds (106 mins)

OPEN AIR Screenings in Atrium Post-Sunset: FREE!!

18:00 – Shorts 5: Divine Apocalypse (120 mins)

20:30 – Texas Death Trippin’ (82 mins)

 —————————————————————————————————————————–

Saturday 12 November 2022

10:00 – Illegally Alive (120 mins)

12:30 – Short Docs A: Sacred Plant (119 mins)

14:40 – Shocking Marriage (99 mins)

16:30 – Sister Tempest (121 mins)

18:30 – The Smoke Master (123 mins)

               With Q & A via Zoom

21: 30 – Space Birth 2 (94 mins)

                Preceded by Space Cruise of Eternal Night (28 mins)

OPEN AIR Screenings in Atrium Post Sunset: FREE!!

18:00 – Shorts 1: Deeper (108 mins)

20:00 – Ninja Badass (103 mins)

Sunday 13 November 2022

11:00 – Short Docs B: Better Green Than Dead (116 mins)

13:20 – Weed People (95 mins)

15:00 –  Troubled Minds (106 mins)

17:00 – 16 BITS (82 mins)

19:00 – Shorts 5: Divine Apocalypse (120 mins)

21:30 – ‘Bad Taste Orgy’ special programme (81 mins)

                (Sauced & Headcheese The Movie) 

OPEN AIR Screenings in Atrium Post-Sunset: FREE!!

17:00 – The Golden Ganja and Crystal Bong Awards Ceremony

18:30 – Shorts 3: Cannabis Culture (117 mins)

20:30 – Shorts 4: Of Death & World Peace, Man (137 mins)

================================================================================