ปิด จันทร์ - อังคาร

นาญ + เพลงครวญคนป่า พูดคุยกับผู้กำกับ (คลิปงาน)

 

 

P_DiTalk-08

 

‘พี’ ต่อสู้เพื่อยกย่องหนังที่ “สูญหายท่ามกลางกระแสน้ำหลาก” ราวอัศวินเซอร์กาลาหาด ผู้ซึ่งดาบคมด้วยใจพิสุทธิ์ ในฐานะภัณฑารักษ์บุกเบิกที่นักทำหนังนับถือ ผู้เคยก่อตั้งเทศกาลหนังระดับโลกและค้นพบเพชรในตมมาให้เราได้ชื่นชม หนังอาเซียนและอื่นๆ ที่แสดงออกตัวจริงเสียงจริงจากแผ่นดินนั้นๆ แต่กลับถูกมองข้าม