ปิด จันทร์ - อังคาร

คุยหนัง : ทะเลที่เปลี่ยนไป 2

Talk ทะเลที่เปลี่ยนไป2-Web Banner
คุยหนัง : ทะเลที่เปลี่ยนไป 2
อ่าวบางละมุง – อ่าวอุดม: ผืนน้ำแหล่งสุดท้าย
เราถอยไปไม่ได้อีกแล้ว
.
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562
.
13.15 น. ภาพยนตร์ “The Third Eye” (เข้าชมฟรี)
14.30 น. เสวนา ‘อ่าวบางละมุง – อ่าวอุดม: ผืนน้ำแหล่งสุดท้าย เราถอยไปไม่ได้อีกแล้ว’ กับตัวแทนกลุ่มประมงพื้นบ้าน
.
หลังจากการชมภาพยนตร์ THE THIRD EYE จะมีเวทีเสวนากับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน ที่เดินทางมาจากพื้นที่ผลกระทบ อ่าวอุดม แหลมฉบัง อ่าวบางละมุง และอ่าวนาเกลือ พวกเขาจะมาเล่าสิ่งที่เขามี สิ่งที่เขาจะเสียไป และสิ่งที่พวกเขาอยากจะนำเสนอต่อสาธารณะ ให้ช่วยกันรณรงค์หยุดการถมทะเล หยุดหายนะต่อแหล่งความมั่นคงทางด้านอาหารของประชาชนคนไทย
.
ผู้เข้าร่วมเสวนา:
1.นายอมรศักดิ์ ปัญญาเจริญศรี ตัวแทนกลุ่มประมงพื้นบ้าน ชุมชนบ้านอ่าวอุดม
2.นายวรา ถนอมรอด ตัวแทนกลุ่มประมงพื้นบ้าน ชุมชนบ้านแหลมฉบัง
3.นายรังสรรค์ สมบูรณ์ ตัวแทนกลุ่มประมงพื้นบ้าน ชุมชนบ้านบางละมุง
4.นาย ดร บุญมา ตัวแทนกลุ่มประมงพื้นบ้าน ชุมชนบ้านนาเกลือ
 
วิทยากรดำเนินการเสวนา:
1.อ.ดร.สมนึก จงมีวศิน อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ภาคตะวันออก
 
 
สนับสนุนกิจกรรม โดย มูลนิธิซิเนม่าโอเอซิส