ปิด จันทร์ - อังคาร

EXCHANGE RATE – STUDENT RESIDENCY BY EUNIC

เปิดนิทรรศการ
7 ตุลาคม 2565 l 18.00 น. l แกลเลอรี่ โอเอซิส

จัดแสดงตั้งแต่ 7 – 9 ตุลาคมนี้ เท่านั้น
เวลาเปิดทำการแกลเลอรี่ 11.00 – 19.00 น.

.

.

.

.

 

นักศึกษา 14 คนจากทั้งประเทศในยุโรปและวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมพำนักเพื่อสร้างสรรค์ผลงานสองสัปดาห์ (Residency program) จัดขึ้นโดย EUNIC ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2022 ที่กรุงเทพฯ กิจกรรมในปีนี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและศิลปะ อบรมด้านการทดลอง รวมไปถึงการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ร่วมกัน

นักศึกษายุโรป 7 คน จากประเทศออสเตรีย ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี โปรตุเกส สเปนและสหราชอาณาจักร และนักศึกษา 7 คนจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ที่ศึกษาอยู่ในสาขาต่างๆ ได้แก่ ศิลปะการถ่ายภาพ วีดีโอ กราฟิกดีไซน์ สถาปัตยกรรม ศิลปะการแสดงและดนตรี มีโอกาสที่จะร่วมกันมองประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจในยุคนี้ เช่น ความยั่งยืนในยุคหลังโรคระบาด ความหลากหลาย ความเป็นเมืองและพื้นที่สาธรณะ ผู้เข้าร่วมจากยุโรปและไทยสามารถแลกเปลี่ยนแนวทางศิลปะของพวกเขาและทำงานเป็นคู่เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะใหม่ๆ ในช่วงการพำนัก กิจกรรมนี้จะสิ้นสุดลงลงด้วยนิทรรศการศิลปะหลากหลายสาขาวิชาโดยจะจัดขึ้นที่ แกลอรี่โอเอซิส กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2022 โดยจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม เวลา 18.00 น.

“Exchange Rate“ จัดโดยสถาบันวัฒนธรรมแห่งชาติสมาชิกสหภาพยุโรป (EUNIC) สถานทูตออสเตรีย ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี โปรตุเกส สเปน และ สหราชอาณาจักร ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ และสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย EUNIC – สถาบันวัฒนธรรมแห่งชาติสมาชิกสหภาพยุโรป – เป็นเครือข่ายองค์กรในยุโรปที่มีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม มุ่งมั่นที่จะสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจระหว่างคนในยุโรปและทั่วโลกด้วยวัฒนธรรม

For more information, please contact programm-bangkok@goethe.de

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ programm-bangkok@goethe.de

Tel: 02-108-8200

RSVP: https://eunic2022.eventbrite.de