ปิด จันทร์ - อังคาร

เกี่ยวกับ แกลเลอรี่ โอเอซิส


          รายรอบด้วยวิหารแวววาวแห่งบริโภคนิยม หอแสดงศิลปะข้ามมิติตั้งอยู่ใจกลางเมือง ตรงจุดวอร์เท็กซ์ (Vortex) วงกตรวมพลังที่น่าสนใจในจักรวาลคู่ขนาน โดยรากฐานทางคลาสสิคแต่ปลอดเชื้อแห่งลัทธิ แกลเลอรี่โอเอซิสใฝ่ฝันที่จะเปิดบานประตูแห่งทัศนะสัมผัส ส่งเสริมการไหลลื่นอย่างเสรีของการแสดงออกด้วยการสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนถกเถียงที่เป็นมิตรต่อกัน และการค้นพบความจริง, ความงาม และความรัก ในศิลปะทุกแขนง

GALLERY

Page 1 of 212